Øko-Rygge er et samarbeid mellom tre gårder i Rygge kommune. Vi produserer økologiske grønnsaker med fokus på gulrot og potet. I vekstskiftet inngår også korn, gress, fôrmais, åkerbønner og erter. I Rygge har mennesker dyrket jorda i tusenvis av år, og vi er stolte av å bære tradisjoner videre. Vi er svært opptatt av å ta vare på matjorda og samtidig produsere de aller, aller beste grønnsakene!

KLIKK HER

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

GODT FOR MILJØET & GODT FOR DEG

Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne jordsmonn, bærekraftige økosystemer og folks helse. Dette systemet bygger på økologiske prosesser, biologisk mangfold og kretsløp tilpasset lokale forhold, istedenfor å være avhengig av innsatsfaktorer med uheldig effekt. Økologisk landbruk kombinerer tradisjon, innovasjon og vitenskap til gagn for vårt felles miljø og fremmer rettferdighet og god livskvalitet for alle.

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål om våre produkter, eller vår produksjon, kan du ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.

Vold Gård

Har vært i familien Kases eie siden 1905, og har røtter tilbake til oldtiden. Drives i dag av eier Jens Edvard Kase og svigersønn Odd Arild Bodahl. Jens har drevet med grønnsaksproduksjon siden slutten av 70-tallet, Odd Arild kom inn i drifta på heltid i 2011. Sammen begynte de å legge om deler av gården til økologisk drift i 2012, og driver allsidig grønnsaksproduksjon både økologisk og konvensjonelt.

Start video

Bjølsund gård

Bjølsund gård er en av oldtidsgårdene i Rygge, og har vært i familien Gammelsrøds eie siden 1890. Gården drives i dag av Stig Gammelsrød. Stig driver med allsidig grønnsaksproduksjon og har i tillegg et stort, lyst og moderne løsdriftsfjøs med rundt 65 melkekyr. Stig la om store deler av gården til økologisk drift i 2007. Dette har med årene vist seg å være riktig avgjørelse. De siste årene har han hatt tett samarbeid med andre bedrifter som TINE og Bama.

Kure vestre

Kure vestre eies og drives av Per Boe Guren. Gården har vært i familiens eie siden ca 1900 og er en av fire Kure-gårder fra middelalderen. Per la tidlig om til økologisk drift, allerede i 1997. Per har lang erfaring med grønnsaksproduksjon og jobber fulltid ved siden av som takstmann innenfor landbruket. Datter Ingri Guren og svigersønn Baard Rosén Pedersen er på vei inn i driften.

VÅRE PRODUKTER

Vi dyrker både poteter og gulrøtter

Våre grønnsaker dyrkes økologisk. Det vil si helt fritt for kjemiske sprøytemidler og kunstgjødsel, i tråd med naturen. Her på Rygge ligger jordsmonn og klima tilrette for grønnsaksproduksjon, og vi mener selv at våre gulrøtter og poteter er best. De bruker lengre tid på å vokse enn i konvensjonell drift. Til gjengjeld er de proppfulle av smak og næringsemner!

Som produsenter innebærer økologisk drift merarbeid og flere utfordringer. Det stilles større krav til oss, og vi legger stoltheten vår i å lage mat av ypperste kvalitet!

Nøye utvalgte sorter, tidlige sorter, som er bra på kvalitet og smaker godt danner grunnlaget for vår potetproduksjon. Vi leverer økologiske poteter fra starten av august ut i midten av september.

Dyrkingsmetode: ugraskampen i potet er enklere enn i gulrot, forutsatt at man får gjort ting til rett tid på et tidlig stadie. Ved radlukking dekker potetplantene så godt selv at ugraset ikke får anledning til å vokse. Potetene har behov for mere næring enn den nøysomme gulrota, og får derfor økologisk bløtgjødsel fra ku, samt økologisk, pelletert hønsemøkk. Senere i sesongen er det et kontinuerlig fokus på tørråte, og ved første tegn til tørråte knuses riset maskinelt og stopper overføring av smitte til knollene.

Samlet produksjon på ca 70tonn årlig.

Vi velger ut sorter som ser bra ut, trives i vår jord og viktigst av alt; smaker fantastisk godt! Vi leverer økologisk gulrot fra slutten av juli til januar/februar.

Dyrkingsmetode: ugraskampen er krevende,og starter lang tid før frøene går i bakken. Stikkord er godt vekstskifte, høyt fokus på ugraskamp, og at matjorda er i god hevd. Av gjødsel får gulrota økologisk bløtgjødsel fra ku, som blir pløyd ned før såing. Vi benytter oss av termisk og mekanisk ugrasbekjempelse og ser alltid etter nye og mere effektive metoder og redskaper. Gulrotåkrene dekkes med fiberduk for å unngå insektskader. Gulrøttene høstes primært med maskin, men også for hånd.

Samlet årlig produksjon er rundt 400 tonn.